291/18

Zarządzenie Nr 291/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa  dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXI/205/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Mielniku oraz Uchwałą Nr XXXI/206/18 Rady Gminy Mielnik dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Mielniku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 2958) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. 1. Z dniem 7 listopada 2018 roku udzielam pełnomocnictwa dla Pana Damina Michała Sypek - Dyrektora  Żłobka Gminnego w Mielniku.

2. Zakres pełnomocnictwa określa załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 291/18 (PDF, 665,07 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 291/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-11-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-07