292/18

Zarządzenie Nr 292/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018r. poz. 395, zm. poz. 398, poz. 650, poz. 62, poz. 398), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych Urzędu Gminy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na dzień 31 października 2018 roku drogą spisu z natury.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Iwona Tiwończuk - Przewodnicząca
2) Agnieszka Marta Zalewska - Członek
3) Angelika Kałanczyńska - Członek
4) Zbigniew Sawczuk - Członek

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniach od 12 listopada do 12 grudnia 2018 roku.

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 20 stycznia 2019 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 292/18 (PDF, 96,67 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 292/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-08