294/18

Zarządzenie Nr 294/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2019r.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem  uchwały  budżetowej  i szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi  budżetu oraz  Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

  1. projekt budżetu gminy  na  2019 rok, w formie  projektu  uchwały budżetowej Rady Gminy wraz  z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 294/18 (PDF, 1,41 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 294/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2019r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-11-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-14