296/18

Zarządzenie Nr 296/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2019 – 2029 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 296/18 (PDF, 2,09 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 296/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029 (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-11-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-15