5/18

Zarządzenie Nr 5/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie  zmiany członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994; ze zm.) oraz § 9 i 10 uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Paragraf 1 pkt 3 Zarządzenia nr 257/13 Wóta Gminy Mielnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej otrzymuje nowe brzmienie: "Karol Dobrzaniecki - członek".

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 5/18 (PDF, 97,27 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 5/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2018-12-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-12-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-12-20