47/19

Zarządzenie Nr 47/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Na podstawie  art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku Damianowi Michałowi Sypek  do dokonywania czynności prawnych, a w szczególności do:

a) reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku wykonywania i dokonywania przez tę jednostkę jej ustawowych zadań:

- przed wszystkimi władzami, urzędami, sądami, bankami, przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi;
- przy zawieraniu umów, dokonywaniu rozliczeń finansowych i podejmowaniu innych czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu;
- prowadzenia czynności niezbędnych w zakresie prawidłowej centralizacji podatku VAT;
--zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Gminy Mielnik w zakresie planu finansowego jednostki;
--wystawiania w imieniu Gminy Mielnik faktur VAT;
--wystawiania w imieniu Gminy Mielnik faktur korygujących;
--wystawiania w imieniu Gminy Mielnik not korygujących;
--wystawiania w imieniu Gminy Mielnik paragonów fiskalnych.

§ 2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 47/19 (PDF, 97,54 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-07-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-07-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-07-19