63/19

Zarządzenie Nr 63/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390; zm. z 2019 r. poz. 730 i 1818) i uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 32, poz. 447) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr  284/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17  października 2018 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w  Gminie Mielnik zmienionego zarządzeniem Nr 10/19 Wójta Gminy Mielnik z  dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik wprowadza się w § 1 pkt. 6 następującą zmianę:

„6. Elżbieta Jakubiuk - sądowy kurator społeczny w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 63/19 (PDF, 101,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-10-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-28