Uchwała Nr XII/73/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515; poz. 1890), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, 1888) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) Rada Gminy Mielnik, uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się Pana Eugeniusza Wichowskiego z reprezentowania Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

§ 2. Powołuję się Panią Ewę Klimaszewską do reprezentowania Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • XII/73/16 (PDF, 98,45 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/73/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-01-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-04