Uchwała Nr XII/74/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267; z 2014r. poz. 183; z 2015r. poz. 211; poz.702; poz. 1195 i poz. 1274) po rozpatrzeniu skargi Pani G        S              Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Mielnik po rozpatrzeniu skargi z dnia 11 stycznia 2016r. na działalność Wójta Gminy Mielnik uznaje skargę za niezasadną.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1 stanowi uzasadnienie do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie o jej treści skarżącej powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • XII/74/16 (PDF, 772,32 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/74/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-01-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-04