Uchwała Nr XII/76/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 1890) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Małgorzatę Joannę Szymańską na stanowisko Skarbnika Gminy Mielnik z dniem 30 kwietnia 2016 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-01-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-04