Uchwała Nr XIII/81/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Mielnik" na lata 2016-2023

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się "Plan Odnowy Miejscowości Mielnik" na lata 2016-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXIII/108/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mielnik na lata 2009-2015”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mateusz Bukrewicz

 

Załączniki do treści

  • XIII/81/16 (PDF, 810,65 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIII/81/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Mielnik" na lata 2016-2023 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Bukrewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-03-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-03-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-03-22