Uchwała Nr XIII/83/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz.1515; zm. poz. 1890) art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U z 2015 r. poz.163 ze. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w  Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012- 2020 przyjętej uchwałą Nr XVIII/22/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mateusz Bukrewicz

 

Załączniki do treści

  • XIII/83/16 (PDF, 253,63 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIII/83/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Bukrewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-03-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-03-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-03-22