XIX/106/16

Uchwała Nr XIX/106/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielnik na lata 2016 -2020

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446 i poz. 1579) oraz art.110 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 930 i 1598), Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielnik na lata 2016 – 2020 w treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XIX/106/16 (PDF, 279,87 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIX/106/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielnik na lata 2016 -2020 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-11-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-11-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-11-22