XIX/107/16

Uchwała Nr XIX/107/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2016r. poz.930, zm. poz. 1583) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012- 2020 przyjętej uchwałą Nr XVIII/22/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012 roku.

§ 2. W obszarze: Bezrobocie i patologie społeczne , cel główny: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w celu operacyjnym: Rozwijanie aktywnych form przeciwdziałających bezrobociu mieszkańców wprowadza się zadanie nr 7 o następującej treści:

ZadaniaRealizatorzyŹródło finansowaniaCzas realizacjiWskaźnik realizacji
Realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielnik na lata 2016 - 2020 GOPS,
GOKSIR,
Gminna Biblioteka Publiczna,
Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej,
Urząd Gminy
Środki własne,
środki zewnętrzne
2016 - 2020 Ilość zrealizowanych projektów


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XIX/107/16 (PDF, 102,07 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIX/107/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-11-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-11-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-11-22