Uchwała Nr XV/90/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Panu Markowi Saciuk

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Honorowego Obywatela Gminy Mielnik  Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W uznaniu za osobiste zaangażowanie i szczególny wkład pracy w dziedzinie popularyzacji dorobku i wiedzy o przodkach ziemi mielnickiej trudniących się łowiectwem i wędkarstwem wodnym w dolinie BUGU obejmującym obecne granice administracyjne gminy Mielnik nadaje się tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Mielnik".

§ 2. Osobie wyróżnionej przysługują przywileje:

  1. Używanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mielnik.
  2. Noszenie pamiątkowej odznaki.
  3. Uczestniczenia na prawach honorowego gościa w zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych sesjach Rady Gminy oraz w innych uroczystościach o charakterze gminnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • XV/90/16 (PDF, 97,99 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Panu Markowi Saciuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-05-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-05-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-05-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-05-25