Uchwała Nr XVI/92/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020

     Na podstawie art.18 ust.ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2016 r. poz.446)  oraz art.6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.Dz.U. z 2015r.  poz. 1390) uchwala się co następuje:

§ 1. Uzupełnia się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2020 przyjęty Uchwałą Nr XIII/81/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego  2012 roku o:

- Harmonogram działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2020 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XVI/92/16 (PDF, 180,4 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XVI/92/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Data wytworzenia: 2016-06-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-07-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-07-01