XVIII/98/16

Uchwała Nr XVIII/98/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016 – 2025

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195, poz. 1257), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XVIII/98/16 (PDF, 338,83 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XVIII/98/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016 – 2025 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-09-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-10-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-10-05