XVIII/99/16

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XVIII/99/16
- organ wydający Rada Gminy Mielnik
- data aktu: 2016-09-28
- tytuł aktu: w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
- Rocznik: 2016
- Pozycja: 3756
- Data ogłoszenia: 5 października 2016
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3756

Informacje dodatkowe i uzupełniające: powyższy adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2016-09-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-10-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-10-05