XX/115/16

Uchwała Nr XX/115/16
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej trzech lat

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Mielnik na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony część działki oznaczonej nr geodezyjnym 6002, obręb Mielnik, o powierzchni 0,075m2 z przeznaczeniem na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej, tj. przyłącza gazowego PE fi 25, L=3,0m na rzecz PSG Sp. z o. o. Oddział w Warszawie, Zakład w Mińsku Mazowieckim.

2. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Mielnik na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony części działki oznaczonej nr 6114/35, obręb Mielnik, o powierzchni 50,4m2, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, tj. stacji transformatorowej i rury osłonowej o śr. 0,16m na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Lublin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XX/115/16 (PDF, 98,64 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XX/115/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej trzech lat

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-03