Uchwała Nr XXXIII/155/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 24 ustawy ust. 9a, 9b, 9c, 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu a wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007r. Nr 147, poz.1033; z 2009r. Nr 18, poz. 97; z 2010r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Mielnik Uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przedłuża się obowiązującą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę określoną przez przedsiębiorstwo wodociągowe – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich odbiorców wody na terenie gminy Mielnik w wysokości:

- cena 1m3 wody – 1,99zł,
- opłata abonamentowa od wodomierza, a w przypadku odbiorców ryczałtowych od podłączenia – 2,16 zł,
- opłata za przyłączenie Odbiorcy do urządzeń wodociągowych – 97,80zł/przyłącze.

       2. Ceny wymienione w ust. 1 nie zawierają podatku VAT.

§ 2. Taryfa obowiązuje od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r.

§ 3. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXXIII/155/10 (PDF, 62,04 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/155/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-06-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-06-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-06-30