Uchwała Nr XXXV/163/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zapewnienia środków do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 - 2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne pt. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" oraz "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu"

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Mielnik zapewni niezbędne środki finansowe na realizację projektów "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" oraz "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu" w części dotyczącej Gminy Mielnik w wysokości zależnej od pozyskanego dofinansowania do powyższych projektów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXXV/163/10 (PDF, 63,37 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXV/163/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zapewnienia środków do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 - 2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne ...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-10-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-10-04