I/1/18

Uchwała Nr I/1/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2018r. poz. 944, 1000, 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Mielnik został wybrany radny Artur Gacki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad I Sesji Rady Gminy

Leszek Mateusz Karbowski

Załączniki do treści

  • I/1/18 (PDF, 128,01 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Obrad I Sesji Rady Gminy Leszek Mateusz Karbowski

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-27