II/7/18

Uchwała Nr II/7/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie  powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 944, 1000, 1349 i poz. 1432)oraz §43-47 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3669, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 3506 i poz. 4022) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich następujących radnych:

1. Karbowski Leszek Mateusz
2. Sawczuk Alicja
3. Butkiewicz Franciszek
4. Terebun Witold
5. Harbaszewski Bogusław
6. Pura Paweł Grzegorz

§ 2. Przedmiotowym zakresem działań Komisji pozostają sprawy:

1) edukacji publicznej, w tym:

a) przedszkola,
b) szkolnictwa podstawowego,
c) działalności żłobka,

2) kultury, sportu i rekreacji, biblioteki,
3) turystyki i ochrony zdrowia,
4) pomocy społecznej i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
5) porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców,
6) ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego,
7) ochrony środowiska i przyrody
8) promocji gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • II/7/18 (PDF, 363,09 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-29