XXX/195/18

Uchwała Nr XXX/195/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2017 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 395 zm. poz. 398, poz. 650) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2017 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXX/195/18 (PDF, 5,21 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/195/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2017 rok (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-06-18