135/17

Zarządzenie Nr 135/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania zespołu kontrolnego dla przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Mielniku

     Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011r.  w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół kontrolny w składzie:

1. Piotr Wysocki - Sekretarz Gminy - Przewodniczący,
2. Małgorzata Joanna  Szymańska- Skarbnik Gminy - członek,
3. Elżbieta Szymańska - inspektor Urzędu Gminy - członek,
4. Ewa Klimaszewska- referent Urzędu Gminy - członek.

§ 2. Zakresem kontroli objęte są zagadnienia:

a) gospodarka finansowa,
b) gospodarka środkami rzeczowymi w jednostce i ich likwidacja,
c) nawiązywanie stosunków pracy, powierzanie obowiązków, aneksowanie umów i zakresów obowiązków,
d) bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach pomocniczych i obsługi,
e) akty prawa wewnętrznego obowiązujące w jednostce i ich redagowanie,
f) systemy dokształcania nauczycieli i wydatkowanie na ten cel środków,
g) czas pracy i jego rozliczanie,
h) zamówienia publiczne i ich realizacja.

§ 3. Zespół kontrolny zakończy kontrolę i jej wyniki przedłoży do dnia 31 stycznia br..

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 135/17 (PDF, 97,04 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 135/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego dla przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-01-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-10