138/17

Zarządzenie Nr 138/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2017 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 66, poz. 768) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Ewa Klimaszewska – przewodniczący komisji,
2) Anna Terebun - Borkowska – członek komisji,
3) Katarzyna Bajena – członek komisji.

2. Celem komisji konkursowej jest wykonanie zadań określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2.

§ 2. Ustalam regulamin komisji konkursowej ds. oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2017 r. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 138/17 (PDF, 183,9 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 138/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2017 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji (zarządzenie wraz załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-11