146/17

Zarządzenie Nr 146/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Mielnik.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 146/17 (PDF, 182,52 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-02-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-02-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-02