149/17

Zarządzenie Nr 149/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

     Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam maksymalne miesięczne wynagrodzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku w wysokości 8 000,00 zł brutto (osiem tysięcy złotych brutto).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 kwietnia 2009 roku.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 149/17 (PDF, 94,72 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 149/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-02-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-02-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-14