152/17

Zarządzenie Nr 152/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wajków

     Na podstawie § 29 ust. 5 statutu sołectwa Wajków załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/146/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Mielnik (Dz. U. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1769) zarządzam, co następuje:

§ 1.  W związku ze złożoną rezygnacją zarządzam przeprowadzenie w sołectwie Wajków wyborów uzupełniających sołtysa.

§ 2.  Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa odbędzie się 14 marca 2017 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w Wajkowie (mieszkanie Pana S. Drozdowskiego).

§ 3. Treść zawiadomienia wraz z projektem porządku zebrania stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 152/17 (PDF, 193,66 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 152/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wajków (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-03