153/17

Zarządzenie Nr 153/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2016r poz. 1047; z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów Urzędu Gminy na dzień 7 marca 2017 roku drogą spisu z natury.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Anna Terebun-Borkowska - Przewodniczący,
2) Mirosław Kadej - Członek,
3) Zbigniew Sawczuk - Członek.

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 07 marca 2017 roku.

§ 4. Księgowość Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 17 marca 2017 roku.

§ 5. Komisja dokona również kasacji przedmiotów nie nadających się do dalszego użytkowania.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 153/17 (PDF, 97,63 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 153/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-06