159/17

Zarządzenie Nr 159/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

     Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku nauczycielowi Damianowi Michałowi Sypek  do dokonywania czynności prawnych a w szczególności do:

a) reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku wykonywania i dokonywania przez tę jednostkę jej ustawowych zadań:

- przed wszystkimi władzami, urzędami, sądami, bankami, przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi;
- przy zawieraniu umów, dokonywaniu rozliczeń finansowych i podejmowaniu innych czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu;
- prowadzenia czynności niezbędnych w zakresie prawidłowej centralizacji podatku VAT;

--zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Gminy Mielnik w zakresie planu finansowego jednostki;
--wystawiania w imieniu Gminy Mielnik faktur VAT;
--wystawiania w imieniu Gminy Mielnik faktur korygujących;
--wystawiania w imieniu Gminy Mielnik not korygujących;
--wystawiania w imieniu Gminy Mielnik paragonów fiskalnych.

§ 2. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 159/17 (PDF, 98,41 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 159/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-22