161/17

Zarządzenie Nr 161/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie likwidacji i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik

     Na podstawie § 2. ust.. 1, § 3. ust. 1-2, 4-6, § 4. ust. 2-3 Zarządzenia Nr 84/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie likwidacji i zbycia środków trwałych wykazanych w inwentaryzacji z dnia 7 marca 2017 roku oraz pochodzących z demontażu drzwi garażowych OSP i pozostałego wyposażenia Urzędu Gminy Mielnik wyeksploatowanych w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze użytkowanie.

§ 2. Do przeprowadzenia wyceny, likwidacji i zbycia w formie sprzedaży (przetarg) powołuję komisję w składzie:

1) Karol Dobrzaniecki - Przewodniczący,
2) Piotr Wysocki - Członek,
3) Iwona Paździora-Patkowska - Członek.

§ 3. Komisja przeprowadzi likwidację i zbycie w formie sprzedaży w terminie do końca kwietnia 2017 roku.

§ 4. Księgowość Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej likwidacji i zbycia w terminie do 19 maja 2017 roku i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 161/17 (PDF, 98,84 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 161/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie likwidacji i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-22