166/17

Zarządzenie Nr 166/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku rębakiem BX 62R oraz zamiatarką ciągnioną PRONAR ZMC-2.0

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz uchwały Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 147, poz. 1722) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę za usługi świadczone rębakiem BX 62R: rozdrabnianie gałęzi rębakiem - 132,00 zł/godz.

§ 2. Ustalam cenę za usługi świadczone zamiatarką ciągnioną PRONAR ZMC-2.0: zamiatanie ulic i placów zamiatarką - 240,00 zł/godz.

§ 3. Ustalone ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 166/17 (PDF, 101,72 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 166/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku rębakiem BX 62R oraz zamiatarką ciągnioną PRONAR ZMC-2.0

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-04-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-04-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-04-06