168/17

Zarządzenie Nr 168/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyboru uzupełniających do rady sołeckiej Sołectwa Wajków

     Na podstawie § 29 ust. 5 statutu Sołectwa Wajków (załącznik Nr 4) do Uchwały Nr XXI/146/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Mielnik (Dz. U. Woj. Podl. poz. 1769) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją dwóch członków Rady Sołeckiej, zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających na te funkcje.

§ 2. Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej odbędzie się 25 kwietnia br. (wtorek) o godz. 18:00 w Wajkowie mieszkanie sołtysa.

§ 3. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do Zarządzenia .

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 168/17 (PDF, 190,62 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 168/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniających do rady sołeckiej Sołectwa Wajków (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-04-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-04-13