170/17

Zarządzenie Nr 170/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 487; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

- Piotr Wysocki - Przewodniczący,
- Barbara Marzena Warszycka - Z-ca Przewodniczącego,
- Katarzyna Warszycka - Sekretarz,
- Halina Jakimczuk - członek,
- Andrzej Wierzba - członek,
- Barbara Hackiewicz - członek.

§ 2. Do zakresu zadań Komisji należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2017 roku.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 170/17 (PDF, 99,24 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 170/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-04-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-04-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-04-21