172/17

Zarządzenie Nr 172/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Nissan Terrano

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Nissan Terrano o numerze rejestracyjnym BSI 69KL w składzie:

1) Anna Terebun-Borkowska- Przewodniczący,
2) Anna Pura- Członek.
3) Karol Dobrzaniecki- Członek.

§ 2. 1. Podstawowym zadaniem Komisji jest ustalenie norm zużycia paliwa na dystansie 100 km w samochodzie służbowym, o którym mowa w § 1. niniejszego zarządzenia.

2. Normę zużycia paliwa należy ustalić metodą uzupełnieniową poprzez uzupełnienie zbiornika paliwa do pełna, jazdę samochodem co najmniej 100 km w różnych warunkach (jazda po mieście, jazda na trasach pozamiejskich).

3. Z wykonania zadania Komisja sporządza protokół stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 172/17 (PDF, 186,01 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 172/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Nissan Terrano (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-04-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-04-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-04-24