173/17

Zarządzenie Nr 173/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego Nissan Terrano

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 446, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam normę zużycia paliwa dla pojazdu służbowego Nissan Terrano o numerze rejestracyjnym BSI 69KL: 10 l./100 km.

§ 2. Podstawę wyżej wymienionej normy stanowi protokół komisji z przeprowadzenia próby/testu zużycia paliwa na odcinku 100 km jazdy po trasach miejskich i pozamiejskich.

§ 3. Ustalona norma zużycia paliwa stanowi podstawę do rozliczenia pojazdu służbowego nie może być przekraczana.

§ 4. 1. Podstawą do rozliczenia zużycia paliwa pojazdów są karty drogowe.

2. Rozliczenie zużycia paliwa przez pojazd dokonywane jest raz w miesiącu przez Sekretarza Gminy.

3. W rozliczeniu ilość zużytych materiałów pędnych należy zaokrąglić do 0,5 litra.

§ 5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, prawidłowe rozliczanie zużycia paliwa oraz dbanie o sprawność i czystość samochodu Nissan Terrano realizuje wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Mielnik- Mirosław Kadej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 173/17 (PDF, 98,54 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 173/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego Nissan Terrano

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-04-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-04-25