175/17

Zarządzenie Nr 175/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2016r.

     Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Mielnik za 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 175/17 (PDF, 2,28 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 175/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2016r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-04-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-04-25