176/17

Zarządzenie Nr 176/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

     Na podstawie art.36a ust.6 - 9,w związku z art.5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 ze zm. z 2011 r. Nr 254 poz.1525), w związku z art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w składzie:

1) Krzysztof Nikitorowicz - Przewodniczący Rady Gminy Mielnik, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2) Iwona Paździora - Patkowska - inspektor w Urzędzie Gminy Mielnik, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
3) Ewa Klimaszewska - referent w Urzędzie Gminy Mielnik, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
4) Anna Topór - starszy wizytator Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5) Jolanta Broda – starszy wizytator Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6) Mirosław Macko - starszy wizytator Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
7) Elżbieta Śnieżko - nauczyciel, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku,
8) Anna Terechowicz - nauczyciel, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku,
9) Marina Górska - przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku,
10) Urszula Wasilewska  - przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku,
11) Małgorzata Godebska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Siemiatyczach.

§ 2. Na Przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczam Krzysztofa Nikitorowicza, Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik, przedstawiciela organu prowadzącego szkołę.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 176/17 (PDF, 226,17 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 176/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-04-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-04-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-04-27