177/17

Zarządzenie Nr 177/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

     Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 160/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2017 r. oraz Zarządzenia Nr 176/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2017 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 177/17 (PDF, 95,88 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 177/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-05-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-05-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-05-08