180/17

Zarządzenie Nr 180/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia w dniu 9 czerwca 2017r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr: część dz. nr 5405/2, obręb Mielnik, część dz. nr 6417/2, obręb Mielnik, część dz. nr 5398/5, obręb Mielnik, dz. nr 5405/7, obręb Mielnik, dz. nr 83/2, obręb Tokary, dz. nr 168, obręb Tokary, dz. nr 6428, obręb Mielnik, stanowiących mienie komunalne Gminy Mielnik powołuje się komisję w składzie:

1) Marta Patrycja Koroluk- przewodniczący,
2) Patrycja Myszczuk- członek,
3) Katarzyna Bajena- członek.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 180/17 (PDF, 99,13 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 180/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-06-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-06-07