181/17

Zarządzenie Nr 181/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach, gmina Mielnik”- oszalowanie ścian zewnętrznych

     Na podstawie par. 6 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 31/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 75/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1.  Powołuję Zespół Roboczy do przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach, gmina Mielnik”- oszalowanie ścian zewnętrznych" w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz,
3) Marta Patrycja Koroluk - członek.

§ 2.  Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §6 ust. 4 oraz § 10 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 181/17 (PDF, 99,28 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 181/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach, gmina Mielnik”- oszalowanie ścian zewnętrznych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-06-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-06-19