183/17

Zarządzenie Nr 183/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

     Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XX/112/16 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.199.794zł, z tego:
- bieżące w wysokości 19.159.794zł
- majątkowe w wysokości 40.000zł

Wydatki ogółem 22.137.054zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.128.606zł
- majątkowe w wysokości 5.008.448zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 2.937.260zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 183/17 (PDF, 309,24 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 183/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-06-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-06-26