190/17

Zarządzenie Nr 190/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas urlopu wypoczynkowego w dniach od 24 lipca  do 4  sierpnia 2017 roku

     Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z urlopem wypoczynkowym Wójta Gminy Mielnik w dniach od 24 lipca  do 4 sierpnia 2017 roku, upoważniam Pana Piotra Wysockiego Sekretarza Gminy do zastępowania Wójta Gminy Mielnik.

§ 2. 1.  Udzielam Panu Piotrowi Wysockiemu Sekretarzowi Gminy na czas zastępstwa, o którym mowa § 1 niniejszego zarządzenia, pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Wójta Gminy Mielnik wszelkich czynności prawnych z zakresu prawa materialnego i procesowego, z wyłączeniem udzielania upoważnień do wydawania w imieniu Wójta Gminy Mielnik decyzji administracyjnych oraz z wyłączeniem spraw dotyczących umarzania wierzytelności Gminy Mielnik i jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

2. Pełnomocnictwo obejmuje umocowania do ustanawiania innych pełnomocnictw w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 190/17 (PDF, 95,74 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 190/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas urlopu wypoczynkowego w dniach od 24 lipca do 4 sierpnia 2017 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-07-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-07-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-07-21