192/17

Zarządzenie Nr 192/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935 ), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r., poz. 393) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1) Ewa Klimaszewska - podinspektor w Urzędzie Gminy Mielnik - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2) Jolanta Malinowska -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Damian Michał Sypek -  p. o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku,
4) Maria Elżbieta Bańkowska  - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
5) Bożena Korytko - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 192/17 (PDF, 98,61 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 192/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-07-31

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-07-31