195/17

Zarządzenie Nr 195/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017r.

     Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

§ 1. 1.  Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

2.  Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 195/17 (PDF, 829,88 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 195/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-08-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-08-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-08-11