196/17

Zarządzenie Nr 196/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Remont dachu budynku przy ulicy Granicznej 1.

     Na podstawie par. 6 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik Nr 31/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik Nr 75/16 z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Remont dachu budynku przy ulicy Granicznej 1, w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz,
3) Ewa Klimaszewska - członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków zespołu roboczego określono w §6 ust. 4 oraz § 10 - 11 regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 196/17 (PDF, 97,72 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 196/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Remont dachu budynku przy ulicy Granicznej 1

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-08-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-08-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-08-16