199/17

Zarządzenie Nr 199/2017
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie  § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia w dniu 28sierpnia 2017r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr: 29/3, obręb Tokary, nr 112/2, obręb Tokary, 128/1, obręb Mętna, 249, obręb Mętna, stanowiących mienie komunalne Gminy Mielnik powołuje się komisję w składzie:

1) Urszula Gniadek- przewodniczący,
2) Katarzyna Bajena- członek,
3) Karol Dobrzaniecki- członek.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 199/17 (PDF, 96,21 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 199/2017 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-08-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-08-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-08-21