200/17

Zarządzenie Nr 200/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany składu osobowego zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w Mielniku.

     Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017r. poz. 935) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 134/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w Mielniku wprowadzam następującą zmianę:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. dr. inż. arch. Danuta Korolczuk- Wydział Architektury- Politechnika Białostocka".

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 200/17 (PDF, 96,42 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 200/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-08-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-08-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-08-28