203/17

Zarządzenie Nr 203/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 września 2017 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zarządzam, co następuje:

§ 1.  W Zarządzeniu Nr 112/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 września 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym wprowadza się następującą zmianę:

1. § 1 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: wysokość stypendium na okres od 1 listopada 2017 roku ustala się w wysokości 100,00 zł (sto złotych) miesięcznie.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 203/17 (PDF, 93,94 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 203/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 września 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-09-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-09-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-09-11